Tokin Teekanun

Arom (Emotion) 


อารมณ์ Arom (Emotion) ด้วยอารมณ์ที่จมลึก ความรู้สึกของคนบ้าอย่างฉัน มันขึ้นๆลงๆโอ้.... ฉัน...ฮู้ตัวดีว่าเธอนั้นมีค่างดงามกว่า สิมานั่งรองรับมัน อารมณ์ดีฉันถูกจู่โจมด้วยแสงแดดอันสด.....ใส ยามมื้อเช้า